MVO

Productie op een verantwoorde en humane manier is een must, overal ter wereld! Wij doen er alles aan om dat te bewerkstelligen.

BCSI
Sinds 2009 maken wij onderdeel uit van het platform BSCI (Business Social Compliance Initiative). BSCI is een initiatief van veel grote en kleinere Europese (winkel)bedrijven. Deze organisaties hebben niet alleen de wens, maar stellen ook de eis dat alle producten die zij verkopen op een humane en sociale wijze geproduceerd worden. Al onze producenten in ontwikkelingslanden zijn dan ook voortdurend bezig om de werkomstandigheden te verbeteren. Als actief lid van BSCI voeren wij controles uit bij al onze leveranciers, volgens de werkwijze en normering van BSCI. Tevens proberen wij zoveel mogelijk om onze producenten te coachen en inzicht te verschaffen in het belang van sociaal verantwoord ondernemen.

REACH
Onze producten worden volgens het Europees vastgestelde REACH-systeem geproduceerd. Reach staat voor: Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals. Dit om het milieu zo min mogelijk te belasten en om de risico’s van chemische stoffen en gezondheidsschade bij werknemers en consumenten zoveel mogelijk te beperken.

BSCI Participant Logo
ReachLogo